Entradas

MODELO DE ACTA DE UNA ASAMBLEA

MODELO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS

MODELO DE MEMORIAL

MODELO DE INFORME

MODELO DE CIRCULAR

MODELO DE CARTA COMERCIAL

MODELO DE CONTRATO

MODELO DE MEMORÁNDUM

MODELO DE CURRICULUM VITAE

MODELO DE PODER

MODELO DE OFICIO

MODELO DE PARTE

MODELO DE SOLICITUD

MODELO DE RESOLUCIÓN QUE TERMINA LA CARRERA ADMINISTRATIVA POR DESTITUCIÓN (VIII)

CESE DEFINITIVO: MODELO DE RESOLUCIÓN QUE TERMINA LA CARRERA ADMINISTRATIVA POR INEFICIENCIA O INEPTITUD COMPROBADA PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO (VII)

CESE DEFINITIVO: MODELO DE RESOLUCIÓN QUE TERMINA LA CARRERA ADMINISTRATIVA POR INCAPACIDAD PERMANENTE MENTAL (VI)