Entradas

MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SINDICATO

MODELO DE NÓMINA DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UN SINDICATO

MODELO DE NÓMINA DE AFILIADOS AL SINDICATO

MODELO DE NÓMINA DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN DE SINDICATO Y APROBACIÓN DE ESTATUTO

MODELO DE ESTATUTOS DE SINDICATO

MODELO DE ACTA DE CONSTITUCIÓN DE SINDICATO Y APROBACIÓN DE ESTATUTO